E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


СОЦІАЛІЗМ КРАЇНИ ФІОРДІВ


Бiльш-менш обiзнанi в своїй iсторiї норвежцi обов'язково розказують, що в XI столiттi королевою Норвегiї була дочка Ярослава Мудрого Єлизавета. І нинi чимало українок пов'язують свою долю з чоловiками — нащадками вiкiнгiв. Протягом останнього столiття цi двi країни намагалися будувати соцiальну систему за принципами рiвностi та братерства. Однак радянський соцiалiзм українцям не пiдiйшов, а скандинавський для Норвегiї став надзвичайно прийнятним навiть в умовах монархiї


ПЛАНОВІСТЬ — ПОНАД УСЕ

Громадян Країни фiордiв можна назвати найбiльшими диваками розвиненої Європи. В той час, коли навiть ситi європейцi не припиняють боротися за соцiальний статус, норвежцi iз народження знають, що вони будуть робити в 20, 40 i 60 рокiв. Усталений ритм життя, без будь-яких потрясiнь, гарантує їм нормальне i самодостатнє iснування. І щоб вибитися з цього графiку i зламати власну долю потрiбно дуже постаратися. В цьому випадку на таких людей буде працювати вся країна, адже там вважають, що за понiвечену ним же самим долю конкретного наркомана або п'яницi має вiдповiдати суспiльство.

На вiдмiну вiд наших будинкiв пристарiлих або ж лiкувальних закладiв, за режимом схожих на в'язницi, в цьому королiвствi такi обдiленi громадяни мають вiд влади свої невеличкi квартирки i гарантовану матерiальну пiдтримку. На їхню психiку не тиснуть, але всiляко дають зрозумiти, що суспiльство може постраждати вiд проявiв їхньої агресивностi. Сама ж законослухнянiсть в Норвегiї доведена до абсолюту. Подiбно до iнших Скандинавських країн, тут не прийнято кидати на вулицях недопалки. Можна отримати штраф до 200 доларiв. Один солiдний бiзнесмен, який пiдвозив нас з глухої провiнцiї до Осло, надзвичайно переймався тим, що захопився розмовою на нiчнiй лiсовiй дорозi й не пропустив перехожого, який невiдомо звiдки взявся у тих хащах i переходив вузеньку трасу на встановленому i чiтко розмiченому вiдрiзку. Зважаючи на те, скiльки людей гине в Українi навiть на освiтлених переходах, нам стало якось не по собi.

У Норвегiї навiть за паркування авто в невстановленому мiсцi можна отримати до 7 рокiв ув'язнення. Водночас, за навмисне вбивство максимальним термiном покарання є 21 рiк. Шанобливе ставлення громадян один до одного, прищеплене владою, дає свої результати. Кiлькiсть в'язнiв у країнi є однiєю з найменших у свiтi, тодi як в Українi аналiтики пов'язують проведення перiодичних амнiстiй з перевантаженням пенiтенцiарних установ.


ВЧИТИСЯ, ВЧИТИСЯ І ВЧИТИСЯ

Плановiсть позначається i на родинних стосунках. Хлопця чи дiвчину, якi досягли 18 рокiв, батьки делiкатно але наполегливо виставляють за порiг родинного будинку — йдiть, рiдненькi, у самостiйне життя. Та це не означає, що молодi люди кинутi напризволяще. Культ освiти в цiй країнi доведений до абсолютизму. І цьому, знову таки, сприяє держава. Освiта в Норвегiї є практично безкоштовною. Максимальний розмiр доплати за семестр у виняткових випадках — 100-150 доларiв за семестр. Виключно за додатковi зайняття. Зважаючи на те, що самi студенти можуть брати пiльговi кредити, ця сума виглядає просто мiзерною.

Всебiчно опiкуючись студентами, норвезька влада пропагує серед них i укладання шлюбiв та народження дiтей. Тому нацiя майже в 4,5 мiльйона осiб не вимирає. Молодi мами-студентки мають спецiальнi безкоштовнi дитсадки не лише в унiверситетських кампусах, а й навiть у спортивних комплексах. До речi, учнiвськi об'єкти фiзичного виховання нiчим не поступаються елiтним українським фiтнес-центрам. Проте, скажiмо, повний комплекс послуг у спортивному центрi унiверситету Осло (а там є кiлька тренажерних залiв, кiлька басейнiв, спецiалiзованi зали для рiзних iгор та п'ять футбольних полiв з пiдiгрiвом покриття) коштує всього 20 доларiв за семестр. У Києвi подiбнi розваги оцiнюються не менш як у 100 доларiв. На мiсяць. І така цiна — не для пересiчного українського студента.

Тим не менше, близькiсть України та Норвегiї вiдчувається i в їхньому столичному унiверситетi. Кiлькiсть наших студентiв там мiзерна i потрапляють вони туди на навчання практично випадково — через Росiю. Однак справжнiм дивом була кафедра української мови та лiтератури на фiлологiчному факультетi. Викладали там професори з України. Проте сьогоднi, через те, що наша держава не надто цiкавить норвезьких бiзнесменiв, пiдготовка знавцiв нашої мови та лiтератури в унiверситетi Осло згорнута.


ЛЮДЯНЕ ОБЛИЧЧЯ НОРВЕЗЬКОГО КАПІТАЛІЗМУ

І по завершеннi навчального процесу норвезькi студенти не хапаються за голову вiд думок про пошук роботи. Її знайти не важко. Рiвень безробiття складає всього 3%. А разом з працевлаштуванням на володаря постiйного мiсця працi немов з рогу статку поваляться i кредити на житло, придбання авто, яхти, без якої не можна уявити жодну норвезьку родину, та iнших благ тамтешньої цивiлiзацiї.

І при всьому цьому мiсцевi аборигени не женуться за довгим карбованцем, тобто — кроною. З причин доволi неприємного прогресивного податку, середнiй клас цiєї країни не претендує на заробiтки, якi перевищують 3,5 тисячi доларiв на мiсяць. Податки в цiй скандинавськiй країнi — справа свята. Щоправда, це не означає, що там немає охочих уникнути сплати обов'язкових державних платежiв або тих, хто надто протестуватиме проти так званого "чорного налу". Однак пiд кiнець року нащадки вiкiнгiв не лише гнуть спини над кiлькома аркушами податкової декларацiї, а й можуть спокiйно направити до свого податкового вiддiлу запит на кшталт: "Дай менi, рiдна державо, вiдповiдь, а куди пiшли мої кровнi ере та крони?!" І як не дивно нам, українцям, Королiвство Норвегiя звiтує перед своїм окремим надто допитливим пiдданим, що з його податкiв конкретно побудовано стiльки-то метрiв на такому-то новому шосе, вiдправлено на утримання конкретної вiйськової частини або на роботу певного навчального закладу.

Звертатися з аналогiчними запитами до вiтчизняних митарiв нiкому не раджу. За своєчасно сплаченi мною податки i поданi вiдповiднi документи, замiсть подяки, що пiдтримав на кiлька сотень гривень державну скарбничку, менi прописали штраф на суму, трохи меншу тiєї, яку норвезький студент витрачає протягом пiврiччя на свої фiзичнi заняття.


ПРО РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ В НОРВЕГІЇ ВЖЕ ЗАБУЛИ

Норвезька економiка — це процвiтаючий бастiон капiталiзму, який спокiйно поєднує в собi вiльний ринок та державне регулювання. Останнi спiвiснують на паритетних началах — практично 50х50. Втiм, уряд контролює ключовi галузi — паливний сектор (Норвегiя є другим пiсля Саудiвської Аравiї найбiльшим у свiтi експортером нафти), сiльське та рибне господарства. Однак у цьому королiвствi розумiють, що запаси нафти не безмежнi i держава вже нинi планує економiчну стратегiю на часи, коли родовища чорного золота будуть вичерпанi.

Широка система забезпечення суцiльного добробуту допомагає просувати державний сектор: держава просто скуповує цiлi напрямки виробництва у приватних та колективних власникiв. Водночас там не забувають про потужнi субсидiї, якi спрямовуються з нацiональної скарбницi, зокрема, на пiдтримку риболовної промисловостi та гiдроенергетики.

Свiй незалежний шлях розвитку Норвегiя обрала в 1905 роцi, коли вiдокремилася вiд Швецiї. Цiкаво, що видатний швед — винахiдник динамiту Альфред Нобель при заснуваннi всесвiтньовiдомої нагороди розпорядився, щоб всi премiї вручалися у Стокгольмi, а найбiльш шанована — премiя Миру — виключно в Осло. За миролюбнiсть громадян цiєї країни.Всі права захищені. Проект "УОЦР"