E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


БЕЗДОГЛЯДНІ БАТЬКИ ТА ДІТИ


Проблема бездоглядних дiтей розглядалася на недавньому засiданнi Нацiонального прес-клубу реформ


ТРИВОЖНА СТАТИСТИКА

Kiлькiсть бездоглядних дiтей — 28 тисяч. Це офiцiйна статистика. Нею й оперували учасники засiдання Прес-клубу. І додавали: насправдi бездоглядних дiтей набагато бiльше, бо не всiх взято на облiк.

Ще одна особливiсть: серед бездоглядних чимало дiтей з неблагополучних сiмей або таких, що мають малий достаток. Так, майже кожен третiй з тих, кого "покликала" вулиця, проживав у неповних родинах.

Проблема бездоглядностi особливо загострилася в регiонах з високим рiвнем безробiття. Це стосується передусiм захiдноукраїнських областей. Багато тутешнiх жiнок, остаточно втративши надiю працевлаштуватися вдома, змушенi вирушати на заробiтки за кордон. Однi — до ближчої Європи, iншi — аж до Америки, а їхнi дiти, якi надовго залишаються без материнського догляду, — до сусiдньої вулицi...


СОЦІАЛЬНІ СИРОТИ

До вiдмови вiд батькiвської опiки пiдштовхує й домашнє насильство. Фахiвцi стверджують, що дiти потерпають психологiчно навiть у тому разi, коли хтось iз близьких, а не тiльки вони самi, потрапляє пiд "гарячу" руку.

Найчастiше "гарячими" руки бувають у батькiв. Що ж до матерiв, то багато з них через побутовi клопоти та iншi причини особливо не переймаються долею своїх синiв та дочок. За даними служб у справах неповнолiтнiх, сьогоднi в атмосферi, далекої вiд iдеальної, виховується близько 136 тисяч дiтей.

Таких дiтей заступник голови Державного комiтету у справах сiм'ї та молодi Зiнаїда Кияниця називає соцiальними сиротами. І додає: їхня кiлькiсть невпинно зростає...


ЗЛОЧИН І ПОКАРАННЯ

На хлiб насущний "вуличнi" дiти заробляють переважно жебракуванням. Однак нерiдко вони вдаються до крадiжок, нападiв з метою пограбування i навiть до жорсткiших злочинiв. Чим це закiнчується?

Вiдповiдь заступника голови Державного департаменту з питань виконання покарань Михайла Вербенського: 2800 дiтей вiком вiд 14 до 18 рокiв перебувають у мiсцях позбавлення волi, ще 2054 взято на облiк кримiнально-виправною iнспекцiєю. Трохи менше половини пiдлiткiв за грати потрапляють вдруге.

І ще не менш шокуючi факти: серед засуджених неповнолiтнiх 15% мають освiту вiд одного до шести класiв. Але останнiм часом почали з'являтися й такi, що взагалi не вмiють анi писати, анi читати...


ВІЛ/СНІД ПОДОРОЖУЄ ВУЛИЦЯМИ

Окрема розмова — стан здоров'я бездоглядних дiтей. Вiн викликає особливе занепокоєння серед лiкарiв. За твердженням начальника Управлiння органiзацiї медичної допомоги дiтям i матерям Мiнiстерства охорони здоров'я Раїси Мойсеєнко, такi дiти часто є носiями небезпечних хвороб. Часом серед них зустрiчаються ВІЛ-iнфiкованi.

"Вуличнi" дiти можуть одержати безкоштовну медичну допомогу в будь-якому лiкувально-профiлактичному закладi. Так передбачено вiдповiдним наказом Мiнiстерства охорони здоров'я. От тiльки "вуличнi" дiти мiнiстерських наказiв не читають...


ЩО РОБИТИ?

За iнформацiєю Зiнаїди Кияницi, всього в Українi 88 притулкiв для неповнолiтнiх дiтей. Найбiльше їх на пiвднi, куди на час курортного сезону приїздить особливо багато бездомних пiдлiткiв.

Щороку в притулках допомогу одержує до 30 тисяч "вуличних" дiтей. Вони перебувають тут переважно до трьох мiсяцiв. Цей час потрiбен для того, аби встановити, звiдки походить дитина, хто її батьки, визначити причини, що змусили дитину пiти з дому.

За повiдомленням Зiнаїди Кияницi, в Українi достатньо закладiв для надання допомоги всiм бездоглядним дiтям. Проте якби лише цим вичерпувалася проблема... Натомiсть маємо не тiльки кинутих напризволяще пiдлiткiв, а й батькiв, якi опинилися поза увагою держави.Всі права захищені. Проект "УОЦР"