E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ПАМ'ЯТНИК... КОМБАЙНУ


На центральнiй вулицi Донецька встановлено вугiльний комбайн. Вiн став одночасно пам'ятником i експонатом Музею iсторiї промисловостi


Чому саме ясинуватському КСП-32 випала така шана? Машинобудiвний завод — єдине життєздатне пiдприємство у Ясинуватiй, промисловому мiстечку донецької околицi, знане далеко за межами України. З дня побудови у далекому 1948 роцi пiдприємством випущено понад 2,5 тисячi прохiдницьких комбайнiв 24 типiв.

Ясинуватцям є чим пишатися i крiм знаменитих комбайнiв. Вони довели всiм, що навiть у складних умовах перехiдного перiоду можна випускати конкурентоспроможну продукцiю. І для цього не потрiбно щось вимагати вiд держави: потрiбнi лише воля i талант керiвника та бажання колективу працювати.

Сьогоднi надiйнi й порiвняно недорогi вугiльнi комбайни ВАТ "Ясинуватський машинобудiвний завод" експортуються до 17 країн. Ринок збуту постiйно розширюється завдяки впровадженню у виробництво технiки нового поколiння КСП-22 i КСП-32.

Гостей, що часто бувають на пiдприємствi, вражає не тiльки потужна прохiдницька технiка, а й саме пiдприємство, його колектив. Середнiй вiк працюючих — сорок рокiв, середня зарплатня — 600 гривень. На вiдмiну вiд переважної бiльшостi українських пiдприємств, тут не вiдмовилися вiд соцiальної сфери. Навпаки, по можливостi її розвивають.

Але повернемося до виробництва. Як вдається не тiльки пiдтримувати на плаву чималий колектив, а й виробляти конкурентоспроможну технiку, сплачуючи при цьому до мiльйона податкiв щомiсяця?

— Вiд розвалу СРСР наш завод тiльки виграв, — розповiдає директор заводу Вiктор Трубчанiн. — За радянської доби метал до нас везли, вдумайтеся, аж iз Челябiнська та Череповця. А тепер обходимося тим, що беремо у донецьких, марiупольських, єнакiївських металургiв. Іншi складовi — гiдромотори, скребковi ланцюги, великогабаритнi пiдшипники, що також завозили з Росiї, сьогоднi виробляємо у себе. Тому й собiвартiсть продукцiї значно зменшилася, а якiсть комплектуючих, вироблених власноруч, значно полiпшилася. Нашi машини зараз у п'ять разiв дешевшi, нiж закордоннi.

Сьогоднi ВАТ "Ясинуватський машинобудiвний завод" є провiдним виробником прохiдницької технiки в СНД. За пiдсумками минулого року, рiвень зростання промислового виробництва досяг 144,9%, рентабельнiсть продукцiї зросла на 60%.

Родина Трубчанiнiв добре знана в Ясинуватiй. Вiктор Іванович тривалий час очолює Ясинуватський машинобудiвний. Сини — Володимир та Олександр — вмiло i вдало допомагають батьковi керувати пiдприємством: обидва вони — заступники директора заводу.

— Я їм не заздрю, — каже Вiктор Іванович. — Працювати надзвичайно важко. Адже родиннi стосунки закiнчуються за заводською прохiдною, а виробничi проблеми за порогом рiдної домiвки не лишаються. Щоб не тiльки виживати, а й добре жити в складних ринкових умовах, потрiбно працювати з повною вiддачею; щоб добре заробляти — треба працювати за двох. Мої сини працюють за чотирьох… з половиною, бо в прiснопам'ятнi роки планової економiки я мав дев'ять заступникiв, а сьогоднi — лише двох. Тож i рахуйте самi...

Все, що зроблене ясинуватцями, виходить надiйним, як i експонат Музею iсторiї промисловостi КСП-32, що значно розширив межi застосування 45-тонних комбайнiв на надзвичайно твердих породах — до 100 мегапаскалей. Машина проста та надiйна, ефективна та живуча у жорстоких умовах експлуатацiї вугiльних шахт. Цi комбайни використовуються в Українi, Росiї, Казахстанi, Угорщинi, Іранi, Аргентинi. І ринок їх збуту розширюється. Отже право поповнити експозицiю Музею iсторiї промисловостi ця машина завоювала справедливо.Всі права захищені. Проект "УОЦР"