E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ЛУГАНСЬКИЙ АНТИДЕПРЕСАНТ


Багатообiцяючий економiчний термiн "реструктуризацiя" на Донбасi вiдомий навiть маленьким дiтям. Щоправда, шахтарi його тлумачать зовсiм не так, як зазначено у словниках. Закриття шахт — саме цим переважно поки що обмежується реструктуризацiя по-українському


За захiдним досвiдом, найменше тривожить гiрничу гордiсть робота у малому та середньому бiзнесi. Розвиток пiдприємництва, переквалiфiкацiя шахтарiв, озброєння їх бiзнес-знаннями дає найбiльший ефект пiд час реструктуризацiї галузi. Те, що це потрiбно було робити ще вчора, пiдтверджує iсторiя багатьох "вмираючих" на Донбасi мiстечок та селищ.

На Луганщинi подiбних, передусiм вугiльних, мiстечок та селищ, якi вразила депресiя, десятки. У Брянцi, де з одинадцяти шахт було закрито сiм i ще одинадцять пiдприємств, що їх обслуговували, хвороба здавалася невилiковною: роботи позбулися понад 20 тисяч гiрникiв.

Брянка поступово перетворювалась на своєрiдне мiсто Зеро, зникаючий фантом. Обриси мiста знову почали вимальовуватися пiсля того, як запрацювала "Програма надання пiдтримки малому та середньому бiзнесу та зниження соцiальної напруженостi в результатi реструктуризацiї вугiльної промисловостi у Луганському регiонi", започаткована Українським фондом пiдтримки пiдприємництва.

До реалiзацiї програми було залучено як власнi, так i iноземнi кошти, зокрема кошти проекту технiчної допомоги ТАСІС, — загалом, приблизно 14 млн. гривень. Їх спрямували на навчання вчорашнiх шахтарiв та членiв їхнiх родин основам малого та середнього бiзнесу, на мiкрокредитування тих, хто вирiшив отриманi бiзнес-знання втiлити у конкретну дрiбну, але свою справу.

Серед таких новоспечених бiзнесменiв з Брянкiвського бiзнес-iнкубатора була й Вiкторiя Александрова. Колишня медсестра, яка втратила роботу, вирiшила зайнятися вирощуванням грибiв. "Луганський Фонд пiдтримки пiдприємництва пiдштовхнув мене до бiзнесу, — розповiдає Вiкторiя Александрова. — Спочатку закiнчила спецiальнi курси, а вже потiм одержала й фiнансову допомогу. Щоправда, невеличку, але на стартi i кiлька тисяч гривень мають особливу вагу".

"Вiта" — так символiчно називається мале пiдприємство Вiкторiї Александрової. Воно стало пристойним джерелом доходу для 5 колишнiх безробiтних гiрникiв та їхнiх дружин. Свою продукцiю "Вiта" реалiзує через торговельну мережу багатьох мiст областi.

Завдяки програмi Українського фонду пiдтримки пiдприємництва, у Брянцi, Стахановi, Першотравенську запрацювали кафе, мiнi-олiйницi, невеличкi полiграфiчнi виробництва... Вже створено понад 1200 робочих мiсць, бiзнес-освiту отримали майже 500 безробiтних шахтарiв та членiв їхнiх родин.

Екс-гiрники отримали нове джерело iснування, а бюджет — стабiльнi надходження вiд стабiльно працюючих мiнi-пiдприємств. Висновок давнiй як свiт — що бiльше про виробництво дбаєш, то бiльше й зиску маєш. Однак на сьогоднi це правило у нас є винятком, i своєрiдний луганський антидепресант для кризових регiонiв виробляється у нас поки що надзвичайно маленькими, експериментальними партiями.Всі права захищені. Проект "УОЦР"