E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ЕАР ЗАХИЩАЄ ПРАВА ПІДПРИЄМЦІВ


Якщо в органi лiцензування порушили вашi права, то оскаржувати такi дiї найкраще не через суд, а за допомогою Експертно-апеляцiйної ради, яка дiє при Державному комiтетi з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва


Кожний пiдприємець, який вважає, що орган з лiцензування порушив його права або ухвалив неправочинне рiшення, може подати заяву до Експертно-апеляцiйної ради (ЕАР). Пiсля детального вивчення кожного звернення Рада приймає ухвалу, яка є пiдставою для розпорядження про те, що орган лiцензування має усунути факт порушення. А саме розпорядження видає спецiально уповноважений орган з лiцензування — Держпiдприємництва. Мiж iншим, протягом усього часу, коли розглядатимуть вашу скаргу, ваша лiцензiя дiятиме. Ранiше, як вiдомо, такий дозвiл одразу анулювали, причому часто — без причини, навiть не заглиблюючись у суть справи. Наприклад, тiльки 1999 року безпiдставно зупинили або взагалi скасували дiю майже 70% лiцензiй. Тепер завдяки Експертно-апеляцiйнiй радi спiрнi питання, що виникають у сферi лiцензування, можна вирiшувати цивiлiзовано.

Як колегiальний консультативно-дорадчий орган з питань лiцензування, ЕАР має повноваження давати експертну оцiнку проектiв вiдповiдних нормативно-правових актiв, що їх видали органи виконавчої влади, а також формулювати рекомендацiї щодо розв'язання проблем, якi виникають у сферi лiцензування. До складу Ради входять державнi службовцi, науковцi, фахiвцi-експерти й представники громадських органiзацiй. Сьогоднi цей орган приймає заяви, претензiї та скарги пiдприємцiв на рiшення органiв з лiцензування.

ЕАР розглядає подану заяву протягом 20 робочих днiв. Завдяки такiй оперативностi справу про порушення прав пiдприємця вирiшують набагато швидше, нiж це було б у разi звернення до суду. Ухвалу Експертно-апеляцiйної ради вважають експертним висновком. А такий документ, згiдно iз законом про лiцензування, є пiдставою для того, щоб Держпiдприємництва видав розпорядження про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування.

Протягом останнiх шести мiсяцiв Експертно-апеляцiйна рада розглянула понад 40 скарг вiд пiдприємцiв, якi не погоджувалися з рiшеннями органiв лiцензування. 38 випадкiв таких порушень визнано неправочинними.Всі права захищені. Проект "УОЦР"