E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ЄВРОМАЛЮК ВТРАЧАЄ У ВАЗІ


Пiсля хворобливого i багаторiчного процесу фiнансового об'єднання Європи 1 сiчня нинiшнього року пiшли в небуття французькi та бельгiйськi франки, нiмецькi та фiнськi марки, iрландський фунт, iспанська песета i португальське ескудо, iталiйська лiра та австрiйський шилiнг, голландський гульден та грецька драхма. З країн-членiв Євросоюзу лише британцi, датчани та шведи зберегли свої фунти i крони. У решти об‘єднаних європейцiв у гаманцях зашарудiли новенькi євро, а в кишенях задзенькали євроценти. Дещо подiбне на нашому континентi вже було: за часiв Римської iмперiї вiд Середземного моря до пiвнiчних скель Скандинавiї розраховувалися єдиною монетою


Яка мета запровадження нового платiжного засобу в ХХІ столiттi? Експерти прогнозують за цим стiйке економiчне зростання у 12 країнах, що увiйшли до єврозони. Нова валюта повинна допомогти подолати суттєвi перешкоди, що стримували економiчний розвиток Євросоюзу протягом останнiх 20 рокiв. Торговельнi партнери ЄС сподiваються розширити свiй експорт.

Об'єднана Європа вже давно живе за родинним устроєм. Всi негаразди на шляху вiльного пересування потоку вантажiв i капiталiв скасованi: кордони прозорi, немає мита, трудовi ресурси вiльно перемiщуються з країни в країну. Однак при цьому витрати на конвертацiю нацiональних валют щорiчно становили майже 25 млрд. доларiв.

Для України, яка в структурi своєї зовнiшньої торгiвлi значною мiрою орiєнтована на Євросоюз, запровадження євро має неабияке значення. Так вiтчизнянi компанiї шукатимуть вихiд не на 12 ринкiв, а лише на один, спiльний.

Бiльшiсть аналiтикiв впевненi, що євро сподобається i нашим громадянам. Зокрема, знiмається серйозна проблема розмаїття валют при подорожах та дiлових вiдрядженнях, а вiдтак легше буде орiєнтуватися в цiновому просторi. Адже близько 80% наших спiввiтчизникiв, вирушаючи за кордон, прямують саме до єврозони та Туреччини.

Однак постає логiчне запитання: яка валюта вiдiграватиме роль "умовної одиницi"? Сьогоднi можна стверджувати, що обвалу долара в Українi i свiтi не сталося. Не сталося, оскiльки зберiгається iстотна доларизацiя як нашої, так i свiтової економiки. Окрiм того, валютнi надходження за кредитними лiнiями Свiтового банку не дають обвалити американську валюту.

Що ж до найбiльш вiдчутних негараздiв, зумовлених появою євро, то їх у 12 єврокраїнах виявилося таки чимало. Переважно за рахунок округлення цiн дещо подорожчали 72% товарiв (а це й одяг, i побутова технiка). Нинi можна почути нарiкання й на зростання цiн на автомобiлi.

І все ж найголовнiшою проблемою залишається спiввiдношення курсу нової валюти старого континенту до старих грошей континенту нового. Палкi прихильники спiльної монетарної полiтики в Європi вважали, що iз запровадженням готiвкової маси почнеться змiцнення позицiй євро, яке iз часу запровадження у 1999 роцi полегшало у вiртуальному виглядi на бiльш нiж 30% порiвняно з американським доларом. Змiцнення євро справдi вiдчувалося, однак лише в першi два-три днi нового року. Потiм воно знову почало здавати позицiї.

Бiржовi аналiтики пов'язують цю ситуацiю не в останню чергу з тим, що в 2001 роцi було зафiксовано найнижче за останнє десятилiття зростання валового внутрiшнього продукту в Нiмеччинi (основному гарантi стабiльностi нинiшньої єврозони) — всього на 0,6%. Тим часом, вже однозначно вiдомо, що перехiд на новi грошi коштував банкiвськiй системi об‘єднаної Європи 20 млрд. євро.

Отже стара Європа розродилася новою валютою. Тiшить те, що пологи пройшли вiдносно нормально, але насторожує те, що євромалюк поволi втрачає у вазi.Всі права захищені. Проект "УОЦР"