E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


"ЖДАНІВСЬКА" ПОДАЄ ПРИКЛАД


Глибина кожної п'ятої шахти в Донецькiй областi — понад кiлометр. В них важко механiзувати технологiчнi процеси, а витрати на видобуток вугiлля значно перевищують доходи вiд його реалiзацiї. І все ж фахiвцi впевненi: нинiшню збиткову гiрничу галузь можна перетворити на прибуткову


"Ви робите вигляд, що платите, а ми робимо вигляд, що працюємо". Так можна охарактеризувати взаємини, що склалися мiж адмiнiстрацiєю та гiрниками шахти "Зуївська".

Щомiсяця "Зуївська" виконує план вуглевидобутку лише на 20%. За останнi роки кiлькiсть працiвникiв тут скоротилася вдвiчi. Залишилися переважно тi, кому шахта заборгувала по 5-10 тис. i навiть бiльше гривень.

Працiвники отримують по 50-70% вiд заробленого i то пiсля погрози страйком. Цей спосiб тиску дiє ефективно, але не все залежить i вiд керiвництва шахти: якщо грошi i з'являються, то з держбюджету i винятково на зарплату. На технiчне переоснащення пiдприємства коштiв не вистачає.

"Зуївська" має запаси вугiлля не на один десяток рокiв. Гiрники це знають, але вони нiяк не можуть зрозумiти, чому держава, яка конче потребує твердого палива, належним чином не дбає про його видобуток, а, отже, i про розвиток шахти.

На початку лiта Кабiнет Мiнiстрiв провiв розширене засiдання з питань виконання програми "Українське вугiлля". Розглянув i постановив — справи складаються кепсько: згадана програма фiнансується лише на 48%.

Уряд, хоч i правильно постановив, але грошей якщо й додав, то не стiльки, щоб кардинально змiнити ситуацiю. Згiдно з iнформацiєю Донецького регiонального агентства з питань банкрутства, на половинi шахт Донеччини розпочато процедуру банкрутства.

Щоправда, це не означає загибель шахт. Пiсля порушення справи про банкрутство майже неминуче починається санацiя, тобто їх оздоровлення.

У цьому сенсi шахтi "Жданiвська" поталанило. Ще на початку минулого року її iснування як вуглевидобувного пiдприємства в холдингу "Жовтеньвугiлля" було пiд великим питанням, але знайшовся iнвестор в особi Донецької промислово-фiнансової групи "Надра", i справи пiшли вгору.

— Ми поставили за мету зупинити спад виробництва i свого таки домоглися, — розповiдає один iз спецiалiстiв "Жданiвської" Петро Ткаченко. — Вiдновили проходку: цього року пройшли 4 тис. метрiв. Запустили три нових лави, зараз готується до пуску потужна четверта.

Ще кiлька показникiв: протягом року колектив "Жданiвської" збiльшився на 312 працiвникiв. І що важливо, збiльшення вiдбулося переважно за рахунок представникiв основних гiрничих професiй — прохiдникiв очисного вибою та прохiдникiв.

Якщо ранiше добовий вуглевидобуток становив 1,1 тис. тонн, то зараз нормою є 1,5 тис. тонн. Заборгованостi з поточних виплат немає, видобувники та прохiдники почали непогано заробляти — до 1 тис. гривень на мiсяць.

Двi шахти, двi долi, а загальна економiчна ситуацiя, що склалася в країнi i, зокрема, в гiрничiй галузi — одна. То що ж робити? Вiдповiдь очевидна — наслiдувати приклад "Жданiвської".Всі права захищені. Проект "УОЦР"