E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


НАФТОВІ ДИВА


Інститут трансформацiї суспiльства нещодавно провiв опитування громадської думки у п'яти мiстах України щодо росiйської експансiї на вiтчизняний ринок нафтопродуктiв. Респонденти, а їх було 2580, вiдповiдали на чотири запитання, якi торкалися їхнього ставлення до пiдвищення цiн на бензин, домiнування росiйських нафтотрейдерiв на нашому ринку, а також до причетностi чи непричетностi українських владних структур до завоювання нашого ринку компанiями сусiдньої держави. Останнє запитання стосувалося протекцiонiстської полiтики українського уряду щодо власних товаровиробникiв i торговцiв нафтопродуктами


Аналiзуючи результати опитування, директор Інституту трансформацiї суспiльства Олег Соскiн наголосив на високiй активностi людей: на запитання зголосилися дати вiдповiдь майже 79% громадян, до яких звернулися iнтерв'юери. Особливо одностайними респонденти були щодо пiдвищення цiн на пальне. Переважна бiльшiсть опитаних — близько 80% — проти подорожчання. Свою позицiю люди пояснюють по-рiзному: автовласники боялися за власний гаманець, а пересiчнi громадяни пов'язували зростання цiн на нафтопродукти з подорожчанням споживчих товарiв.

Високу вартiсть пального пiдтримала незначна кiлькiсть респондентiв — 3-4%. Щоправда, є досить суттєвi регiональнi розбiжностi. Наприклад, у Тернополi 1% опитаних висловилися за подорожчання пального, а в Сумах — аж 10%.

Дещо меншi, але все ж вiдчутнi цi вiдмiнностi у вiдповiдях на запитання щодо росiйської монополiзацiї українського ринку нафтопродуктiв. Однак загалом i на сходi (Луганськ — 48%), i на пiвночi (Чернiгiв — 60%), i на пiвднi (Миколаїв — 54%) опитуванi висловилися проти росiйської експансiї. Однi пояснюють це своїм негативним ставленням до росiйських компанiй, iншi виступають проти будь-якої монополiзацiї, що знищує конкуренцiю i навiть може загрожувати нацiональнiй безпецi країни. Нiчого не бачать у присутностi на нашому ринку росiйських нафтових компанiй в середньому 20% респондентiв.

На запитання про причетнiсть української влади до змiцнення позицiй росiйських нафтотрейдерiв на вiтчизняному ринку вiд 40% респондентiв у Луганську до 64% у Тернополi дали ствердну вiдповiдь. Вiд 14 до 26% опитаних вважають, що нашi посадовi особи тут нi при чому. Досить значна частка наших спiввiтчизникiв (15-20%) не володiє iнформацiєю. Є й такi, хто байдуже ставиться до цiєї проблеми: у Луганську їх найбiльше — 13,6%.

Ще на однiй обставинi наголошувалося на презентацiї результатiв опитування. Навеснi, ще до подорожчання нафтопродуктiв, вiтчизнянi оператори середньої руки били на сполох з приводу того, що їх витiсняють росiяни, демпiнгуючи на ринку, аби перетягти до себе клiєнтiв. Проте на їхнi голоси нiхто не звернув уваги. До осенi цiни на внутрiшньому ринку зросли на 30%, а українських операторiв нiби й не було. І це попри вiдомий постулат щодо диверсифiкацiї енергоносiїв, вiд чого залежить безпека держави. Дивно якось все це виглядає...Всі права захищені. Проект "УОЦР"