E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ЧЕКАЄМО НА "ГАЗОВУ" ОСІНЬ


Економiсти неоднозначно розцiнюють намiр утворити "на паритетних засадах" мiжнародний консорцiум (спiльне товариство) з управлiння газотранспортною системою України. Однi вважають це економiчним кроком вперед, якiсно новою енергетичною полiтикою, iншi висловлюють занепокоєння, мовляв, полiпшивши ситуацiю в галузi на короткий термiн, в довгостроковiй перспективi таке спiльне управлiння заважатиме бiльш важливому поступовi, зробить Україну економiчно вразливiшою


Нагадаю: нещодавно президенти України Леонiд Кучма та Росiї Володимир Путiн пiдписали в Санкт-Петербурзi заяву про стратегiчну спiвпрацю в газовiй сферi, якою задекларували намiр спiвпрацювати у використаннi магiстральних українських газопроводiв i забезпеченнi безперебiйних поставок газу до європейських країн. Водночас у документi зазначається, що учасники цього спiльного товариства разом, "на основi консенсусу визначать умови участi в консорцiумi європейських газових компанiй i запросять їх до спiльної дiяльностi". Вже наступного дня заяву пiдтримав федеральний канцлер Нiмеччини Герхард Шрьодер, який висловився за участь в українсько-росiйському консорцiумi нiмецьких газових компанiй, що i було пiдтверджено в новiй, тепер вже тристороннiй заявi.

Герхард Шрьодер вважає створення мiжнародного консорцiуму за участi європейських компанiй блискучою iдеєю i говорить, що таке рiшення приведе до нової якостi європейської енергетичної полiтики. Окрiм того, на думку канцлера, реалiзацiя iдеї призведе до того, що газ у Європу постачатиметься за "розумними цiнами".

Вiдразу пiсля пiдписання тристоронньої заяви свою зацiкавленiсть в участi в газотранзитному консорцiумi висловили деякi європейськi компанiї, зокрема "Ruhrgas" (Нiмеччина), "Gas de France" (Францiя), "Eni" (Італiя). У зв'язку з цим пригадуються слова росiйського вiце-прем'єра Вiктора Христенка, який, коментуючи тристоронню заяву, вказував на те, що склад учасникiв "може бути розширено за рахунок наших багаторiчних перевiрених партнерiв".

Експерти Українського центру економiчних i полiтичних дослiджень iменi Разумкова звернули увагу на таку деталь: всi названi компанiї є традицiйними партнерами "Газпрому". Крiм того, близько двох рокiв тому вони пiдписали меморандум з "Газпромом" про участь в iншому консорцiумi — з будiвництва газопроводу в обхiд України. Однак цей проект не здiйснений: за оцiнками експертiв, для його реалiзацiї потрiбно рокiв десять i кiлька мiльярдiв доларiв.

А проте, за словами першого вiце-прем'єра України Олега Дубини, пiсля пiдписання президентами заяви питання будiвництва Росiєю газопроводу в обхiд нашої країни вiдпало. "Теми обхiдної труби сьогоднi не iснує", — запевнив Олег Дубина. Вiн переконаний також у тому, що пiдписання угоди позитивно вплине на спiвробiтництво України й Росiї в газовiй галузi i на пiдвищення рiвня надiйностi вiтчизняної газотранспортної системи.

На думку Леонiда Кучми, пiдписання заяви необхiдне i Українi, i Росiї, i Європi. За його словами, таке рiшення сприятиме вирiшенню багатьох проблем, особливо тих, що виникли в останнi роки. Президент вважає, що це документ, який зачiпає i майбутнє всiєї Європи загалом, тому що енергетична безпека виступає нинi на перший план.

Що ж до Володимира Путiна, то вiн впевнений: створення консорцiуму дозволить вже найближчим часом залучити на реконструкцiю газотранспортної системи України 2,5 млрд. дол., а протягом десяти рокiв — до 15 млрд. дол. А це позитивно позначиться на економiцi обох країн.

Володимиру Путiну заперечує народний депутат Юлiя Тимошенко. На її думку, пiдписання такої угоди позбавить Україну можливостi серйозно впливати на економiчну та полiтичну ситуацiю як в Росiї, так i в Європi. Україну просто ошукують, заявляє Юлiя Тимошенко.

Проте урядам України та Росiї доручено у стислi термiни пiдготувати до пiдписання текст угоди. Однак до засiдання українсько-росiйської комiсiї зi спiвпрацi, що вiдбулася у Харковi пiд головуванням прем'єрiв обох країн, текст ще не був пiдготовлений. Українськi експерти впевненi, що його буде пiдготовлено ближче до осенi. Водночас вони наголошують, що це має бути документ, який працюватиме на користь України. Особливу увагу зосереджено на формах участi нiмецьких компанiй у консорцiумi. Йдеться про те, чи оплачуватимуть європейськi споживачi транзит газу територiєю України. Це додало б ваги нашiй країнi на континентальному ринку. Питання лише в тому, чи прагне цього Росiя.

Виникає ще чимало запитань. Наприклад, як розподiлятиметься прибуток консорцiуму, якою буде дольова участь сторiн в його управлiннi та якими будуть їхнi внески до статутного фонду. Окрiм того, на думку фахiвцiв Українського центру економiчних i полiтичних дослiджень iменi Разумкова, слiд звернути увагу на те, що в Українi досi вiдсутнє законодавство, яке регламентує створення такого консорцiуму. За будь-яких обставин, ранiше осенi вирiшити згаданi питання не вдасться.


НА ДОДАТОК

НАК "Нафтобаз України" та ВАТ "Газпром" домовилися про транзит росiйського природного газу територiєю України до 2013 року, а також пiдписали контракт про використання "Газпромом" українських пiдземних газових сховищ. Всього їх в Українi 13 i дотепер вони використовуються не повною мiрою. Окрiм того, вiце-прем'єри росiйського та українського урядiв Вiктор Христенко та Олег Дубина узгодили цiну i обсяги транзиту газу на 2003 рiк. Наступного року Україна переправить до Європи 128,7 млрд. куб. м росiйського газу, заробивши по 1,09 дол. на кожнiй тисячi кубометрiв. Облiкова цiна газу залишається без змiн — 50 дол. за тисячу кубометрiв. Кожного наступного року тарифи на транзит росiйського газу територiєю України визначатимуться окремими мiжурядовими угодами.Всі права захищені. Проект "УОЦР"