E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ВТІШНІ ПРОГНОЗИ


Повiнь у Захiднiй Європi та неврожай у США, Канадi, Австралiї, Китаї, Індiї, що є основними постачальниками зерна на зовнiшнi ринки, сприяли зростанню попиту на український хлiб. Отже, якими можуть бути його експортнi поставки? Своїми прогнозами щодо цього на недавньому засiданнi Нацiонального прес-клубу реформ подiлився начальник Департаменту розвитку пiдприємств та сiльськогосподарських ринкiв Мiнiстерства аграрної полiтики Анатолiй РАЗГОН


"У липнi провiднi закордоннi агентства запевнили, що виробництво зернових у свiтi залишиться на рiвнi минулого року. Виходячи з цього, ми прогнозували, що експорт зерна з України може складати 7-9 млн. тонн.

Пiзнiше обсяги свiтового виробництва зерна було переглянуто. Вже наприкiнцi липня їх було зменшено на 10%. За iнформацiєю станом на 29 серпня, обсяги виробництва зерна у свiтi i, вiдповiдно, його перехiднi запаси можуть будуть зменшенi до 2001 року на 15%. Тому, за нашими прогнозами, обсяги зерна, яке поставлятиметься на зовнiшнi ринки з України, можуть складати 12 млн. тонн. На мiй погляд, для цього є всi передумови. На 29 серпня було укладено бiржових угод для подальшого експорту зерна на 4,2 млн. тонн. Цi темпи значно перевищують минулорiчнi.

З 9 млн. тонн, експортованих минулого року, близько 2 млн. тонн продано країнам-членам Євросоюзу. Ми сподiваємося, що цього року на європейському ринку зможемо реалiзувати 3-3,5 млн. тонн зерна.

Якiсть нашої пшеницi на кiлька порядкiв вища, нiж та, що є в Європейському Союзi. Наведу лише один факт: сьогоднi дуже багато країн, в тому числi Італiя та Францiя, закуповують у нас пшеницю третього класу для того, щоб виготовляти борошно. Борошно з нашого зерна додають до мiсцевого борошна для пiдвищення якостi цього мiсцевого борошна, а вiдтак цю сумiш використовують винятково для харчування дiтей.

З цiєї точки зору, цiна на наше зерно може бути значно вищою, але сьогоднi експорт здiйснюють переважно не українськi компанiї.

У бiльшостi країн експорт зерна дуже чiтко регламентується. В Канадi створено навiть Зерновий комiтет. Ми також iдемо цим шляхом. У законi "Про зерно i ринок зерна" передбачено створення державного агента iз забезпечення експорту-iмпорту. Тобто це має бути вiтчизняний трейдер. Для нього буде створено режим найбiльшого сприяння, в перспективi вiн має стати одним з наших провiдних трейдерiв".Всі права захищені. Проект "УОЦР"