E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


"СІМЕЙНИЙ" З'ЇЗД


Схоже на те, що одноосiбники отримали змогу активнiше захищати свої права та iнтереси. При цьому заходи, до яких вони вдаватимуться, матимуть вочевидь полiтичний характер. Таке враження склалося вiд чергового з'їзду Асоцiацiї фермерiв та приватних землевласникiв, що в серединi червня вiдбувся у Києвi


Характерною особливiстю, яка й визначила дух та атмосферу з'їзду, було те, що президент асоцiацiї (тепер вже на громадських засадах) Іван Томич нещодавно очолив парламентський комiтет з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин. Таким чином, чи не вперше за час свого iснування українське фермерство отримало таке вагоме представництво на найвищому законодавчому рiвнi.

"Ми доклали немало зусиль для створення дiєвого аграрного лобi на всiх рiвнях виборчої влади i, вдало склавши цей iспит, наша асоцiацiя має намiр показати себе справжнiм захисником iнтересiв усього селянства", — вiдзначив на з'їздi Іван Томич.

Іван Томич заявив також, що всi можливi важелi законодавчого впливу скеровуватимуться на вирiшення найбiльш актуальних проблем. Передусiм це потреба ухвали найближчим часом близько 40 законiв на виконання положень Земельного кодексу.

Нестача обiгових коштiв та вiдсутнiсть механiзмiв довгострокового кредитування (термiном до 3 рокiв) є чи не найбiльшою проблемою сiльськогосподарських виробникiв. Через це аграрiї не можуть модернiзувати матерiально-технiчну базу. За даними вiце-прем'єра Леонiда Козаченка, для повного оновлення технiчного парку селяни сьогоднi потребують близько 60 млрд. гривень.

"Без законодавчого вирiшення проблеми довгострокового кредитування неможливо буде створити конкурентоспроможне сiльськогосподарське виробництво та вирiшити проблему матерiально-технiчного оновлення агросектора, — наголосив Іван Томич. — Тому ближчим часом потрiбно ухвалити низку законiв, якi дадуть змогу створити дiєву систему кредитування сiльгоспвиробникiв".

Розробка та впровадження законодавства, яке, вiдповiдно до перехiдних положень Земельного кодексу, регулюватиме створення та дiяльнiсть земельної iпотеки як засобу довгострокового кредитування селян, за словами Івана Томича, стане одним з головних питань, над яким працюватиме аграрний комiтет Верховної Ради. Зокрема, це створення на базi банку "Україна" Земельного iпотечного банку. "Вирiшення цього питання значною мiрою допоможе фермерам i селянам в цiлому отримати доступ до кредитних i матерiально-технiчних ресурсiв. Це особливо актуально для тих, хто починає ведення власного господарства".

Крiм того, Іван Томич наголосив на необхiдностi при формуваннi бюджету-2003 закласти принципово новi пiдходи з чiткою i прозорою схемою формування та розподiлу коштiв для потреб сiльськогосподарських виробникiв з метою стимулювання розвитку галузi.

Іван Томич звернув увагу також на потребу розширення функцiй i повноважень Українського державного фонду з пiдтримки фермерства як єдиного джерела фiнансування новостворених фермерських господарств, якi не мають доступу до кредитних ресурсiв. "В державному бюджетi-2002 передбачено близько 10 млн. гривень для пiдтримки фермерства, що становить три копiйки на один гектар фермерських угiдь. Якщо зважити, що минулого року iз запланованих в бюджетi 4 млн. гривень фермери отримали 49%, то можна припустити, що й цього року всiєї запланованої суми ми можемо не отримати",— сказав Іван Томич.

В цiлому ж, бiльш детальних планiв щодо дiяльностi фермерiв на найближчий рiк з трибуни з'їзду так i не прозвучало. Його друга частина, пiд час якої обговорювалися фiнансово-господарськi аспекти дiяльностi асоцiацiї, проходила в тiсному "сiмейному" колi. Тобто без участi преси...Всі права захищені. Проект "УОЦР"