E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ПРОТИСТОЯННЯ "ПДВ"


Торiк Україна продала за кордон 10 млн. т зерна i посiла шосте мiсце у свiтi серед експортерiв хлiба. Однак Українська зернова асоцiацiя б'є на сполох...


На початку липня, у розпал жнив, на нивi укладання контрактiв було як нiколи тихо i спокiйно. Таку ситуацiю експортери зерна пояснюють дуже просто: Державна податкова адмiнiстрацiя ревiзує закон "Про податок на додану вартiсть". Згiдно з цим законом, товари, що споживаються за межами держави, не повиннi оподатковуватися. Схоже, що вiтчизнянi митарi, сумнiваючись у справжностi деяких експортних операцiй, втягують торговцiв зерном у дискусiю про зв'язки ПДВ з мiсцем переходу прав власностi, а також про умови постачання за мiжнародними правилами iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв (Інкотермс). Перевiряючи експортерiв сiльськогосподарської продукцiї, податкiвцi досить часто донараховують 20% ПДВ на всю суму отриманої валютної виручки, що може призвести до iстотних збиткiв. Тому експортери бояться укладати форварднi контракти. А це може обернутися зривом закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї трейдерами, падiнням внутрiшнiх цiн на зерно, а вiдтак нерозрахунками виробникiв з банками за кредити, неотриманням нових позичок i зривом осiнньо-польових робiт...

— Картина вимальовується дуже неприваблива, — каже генеральний директор Української зернової асоцiацiї Володимир Клименко. — Ми б'ємо в усi дзвони, щоб дочекатися опублiкування податкових роз'яснень з питань законностi застосування нульової ставки при вивезеннi сiльськогосподарських товарiв за межi митної територiї України. Хочеться побачити i графiки вiдшкодування ПДВ експортерам зерна та продуктiв його переробки. Таке доручення податкова отримала вiд Прем'єра ще на початку червня на урядовiй нарадi з питань розвитку ринку зерна.

Хто ж правий у цiй суперечцi, яка переросла у затяжне протистояння? Експортери зерна вважають, що вони, i на пiдтвердження наводять аж три експертизи — компанiй "Прайс ватерхауз Куперс", "Профi аудит" та Інституту держави i права iменi Корецького. В усiх цих документах пiдтверджується законне право на нульову ставку податку щодо експортованих товарiв. Мiсце та час переходу права власностi на них не мають значення для оподаткування ПДВ, оскiльки товари вважаються вивезеними за межi митної територiї України, якщо це засвiдчено належно оформленою митною декларацiєю. Саме цей документ є основою для застосування нульової ставки.

Не має значення й те, вивезенi товари самим експортером чи iншими особами. Учасники зовнiшньоекономiчних угод мають право самостiйно обирати будь-якi умови поставки, зафiксованi правилами "Інкотермс". І останнє: ПДВ є внутрiшнiм податком i не може регулюватися нормами мiжнародних договорiв, одним з яких якраз i є вже згадуванi правила "Інкотермс".

Однак, чи все так чiтко i ясно? Державна податкова адмiнiстрацiя не без пiдстав пiдозрює, що багато так званого експорту не перетинає кордонiв України, хоча власники цього товару справно вимагають вiдшкодування ПДВ. З початку року податкiвцями було зафiксовано понад 2 тис. фактiв подання необгрунтованих заяв на вiдшкодування податку на додану вартiсть i, тим самим, попереджено незаконне вилучення з бюджету понад 792 млн. грн.

Взагалi, з податком на додану вартiсть в Українi вiдбувається щось дивне. Ситуацiєю переймаються навiть мiжнароднi органiзацiї, оскiльки до повернення задекларовано колосальну суму ПДВ — 6 млрд. грн. Скiльки конкретно заборгували сiльгоспекспортери i скiльки виннi їм самим, нiхто сказати не може. Як, до речi, й пiдрахувати доходи вiд торiшнього продажу українського зерна на зовнiшньому ринку. Експортери кажуть, що це чимала сума: 70-80 млн. дол. (10 млн. т по 70-80 дол. за тонну). Податкова цi надходження пiдраховує, але вже зараз каже, що експортери зерна задекларували пiвторамiльярднi збитки.

Загалом, неповернення валюти з-за кордону для України стало справжнiм лихом. За пiвроку податкова мiлiцiя порушила 225 кримiнальних справ про ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi або незаконне вiдкриття та використання за межами України валютних рахункiв. Внаслiдок проведення оперативно-розшукових заходiв тiльки цього року податкiвцi повернули понад 24 млн. дол.

Словом, є проблема, яку потрiбно розв'язати найближчим часом, аби не поставити хрест на завоюваннi зовнiшнього ринку українським зерном. Не можна допустити, щоб експортери укладали контракти, зменшуючи закупiвельнi цiни на 20%. І щоб над покупцями-нерезидентами дамокловим мечем висiли тi 20%, якi потрiбно буде сплатити понад контрактову цiну. Проте як перевiрити отi експортнi контракти на справжнiсть, якщо 98% товарiв передається покупцевi саме на територiї України.Всі права захищені. Проект "УОЦР"