E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


Кого вважати експортерами зерна


... i, вiдповiдно, чи повинна держава вiдшкодовувати ПДВ тим трейдерам, якi продають зерно iноземним покупцям на митнiй територiї України? Думка вiце-прем'єр-мiнiстра Леонiда КОЗАЧЕНКА


— Справдi, така проблема iснує. Я не хочу виступати в ролi арбiтра, але якщо iноземний суб'єкт торговельної дiяльностi купив в українського трейдера товар, сплатив за нього валютою i митниця провела вiдповiднi процедури, то незалежно вiд того, де переходить право власностi на товар — на митнiй територiї України чи поза її межами, така операцiя є експортною.

В цiлому ж щодо вирiшення проблеми з повернення експортерам ПДВ, я вважаю, що представники ДПАУ i експортери повиннi знайти певний компромiс. Тобто шляхом переговорiв розробити графiк погашення заборгованостi за три роки, що становить майже 6 млрд. грн., з яких близько 1 млрд. грн. — це борги експортерам сiльськогосподарської продукцiї.

Щодо можливого зниження цiн на зерно через неповернення державою ПДВ експортерам зерна, то сподiваюся, що до цього не дiйде. У будь-якому разi, наскiльки менi вiдомо, якщо ДПАУ не знайде спiльної мови з цього питання з трейдерами, то останнi захищатимуть свої iнтереси через суд.

Всі права захищені. Проект "УОЦР"