E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ХЛІБ ПОДОРОЖЧАЄ?


Аграрний потенцiал України залишається значним i це пiдтвердили останнi два роки: торiк було зiбрано 39,7 млн. тонн хлiба, а цього разу – 36 млн. тонн


Однак голова Комiтету Верховної Ради з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин Іван Томич впевнений, що наявний ресурс агровиробництва використовується не повною мiрою. Скажiмо, середня врожайнiсть зернових в Українi становить близько 30 центнерiв, а в Захiднiй Європi, що цього лiта пережила небачену за останнє столiття повiнь, вона коливається в межах 57-61 центнера.

"Збiльшивши врожай вдвiчi, – говорить Іван Томич, – ми можемо реально вирощувати 70-75 млн. тонн зерна. Але тодi постає питання: як його реалiзовувати?"

Питання непросте, бо маємо ситуацiю, за якої що бiльше селяни вирощують хлiба, то бiльше мають клопотiв. Наприклад, на початку вересня тонна пшеницi третього класу продавалася за 390-400 гривень, хоча її реальна цiна, визначена Радою колективних сiльськогосподарських пiдприємств та Асоцiацiєю фермерiв i землевласникiв України, мала б складати 700 гривень.

За словами Івана Томича, цiнова полiтика, що сформувалася в Українi по вiдношенню до аграрiїв, "є грабiжницькою". Вдруге за останнє десятилiття цiна на зерно досягла найнижчого рiвня: за тонну пально-мастильних матерiалiв доводиться вiддавати 6 тонн хлiба.

Низька цiна на зерно спровокована не лише iстотною перевагою пропозицiї над попитом на нього. У вереснi-жовтнi аграрiї мають виконати до 70% енергомiстких робiт, пов'язаних з осiнньо-польовими роботами та пiдготовкою тваринницької галузi до зимового перiоду. А що потреба в коштах є значною i термiновою, то аграрiям доводиться продавати хлiб часом за цiною, нижчою за його собiвартiсть у сподiваннi на те, що цю рiзницю їм вдасться покрити наступного року. А iнакше вони зовсiм залишаться без врожаю-2003.

Втiм є й обнадiйлива iнформацiя. За повiдомленням Мiнагрополiтики, у жовтнi зерно почне дорожчати. Це зумовлено не тiльки сезоннiстю, а й зростанням цiни на хлiб на свiтових ринках.Всі права захищені. Проект "УОЦР"