E-COURIER

Матеріали на економічні та соціальні темиГоловна | Аграрії | Енергетика | Фінанси | Підприємництво | Промисловість | Соціальні питання | Різне | Контакти


ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ: ДОРОГА ДО УСПІХУ ЧИ ДО СУДУ?


Зменшення парку сiльськогосподарської технiки та рiвень її амортизацiї вже досягли критичної межi. Так, для своєчасного збирання хлiба Україна потребує близько 100 тис. комбайнiв, а їх сьогоднi залишилося 54 тис. Окрiм того, технiка, що перебуває в експлуатацiї, здебiльшого не стiльки працює, скiльки ремонтується


Для вирiшення проблеми забезпечення селян технiкою Кабiнет Мiнiстрiв у вереснi 1997 року створив Державний лiзинговий фонд, який згодом перетворився на державне пiдприємство, а потiм — на Нацiональну акцiонерну компанiю "Украгролiзинг".

Схема фiнансового лiзингу є досить простою: компанiя передає технiку з оплатою 15% її цiни на час укладання угоди i з виплатою решти її вартостi впродовж п'яти з половиною рокiв при 2,8% рiчних. Окрiм того, сторони укладають договiр застави на 130% вартостi технiки.

Впродовж п'яти з половиною рокiв технiка перебуває у користуваннi покупця (лiзингоотримувача), однак весь цей час вона залишається у власностi лiзингодавця ("Украгролiзингу").

Цiна технiки "Украгролiзингу" тримається на рiвнi ринкової або навiть нижчому за неї. Виняток становлять хiба що трактори виробництва "Пiвденмашу" та ХТЗ: цiновi розбiжностi при цьому досягають 15%. Такi розбiжностi пояснюються значною кiлькiстю продукцiї цих пiдприємств на вторинному ринку.

Якщо зважити на те, що комерцiйнi банки надають селянам кредити пiд 25-30% рiчних i на термiн до року, то переваги фiнансового лiзингу стають очевидними. У цьому переконалися й самi селяни. За словами голови правлiння НАК "Украгролiзинг" Володимира Іванишина, сьогоднi його компанiя має замовлень на 4,8 млрд. грн. Проте щорiчну потребу аграрiїв у технiцi Володимир Іванишин оцiнює в 10-12 млрд. грн.

Всього з 1998 року на умовах фiнансового лiзингу аграрiї отримали понад 10,6 тис. одиниць технiки на суму майже 550 млн. грн. До кiнця поточного року планується поставити близько 2 тис. одиниць технiки.

Втiм, є й iстотнi проблеми. Вони зумовленi здебiльшого обмеженими фiнансовими ресурсами селян. Так, заборгованiсть аграрiїв перед НАК "Украгролiзинг" вже перевищила 230 млн. грн.

Для повернення заборгованостi Кабiнет Мiнiстрiв постановою вiд 4 березня 2002 року (№257) уповноважив "Украгролiзинг" застосовувати заходи досудового врегулювання спорiв, а також бути позивачем у судах у справах, пов'язаних зi стягненням простроченої заборгованостi. До кiнця нинiшнього року керiвництво "Украгролiзингу" планує повернути 197,6 млн. грн. за продаж технiки вiтчизняного виробництва i близько 720 млн. грн. заборгованостi за iноземну технiку, продану за лiзингом з 1998 року.

Якщо повернення першої суми є реальним, оскiльки компанiя вiддавала технiку в лiзинг за добре вiдпрацьованими механiзмами повернення коштiв, то в другому випадку все значно складнiше. "Цю технiку вiддали в лiзинг, вiдразу оформивши право власностi на неї на лiзингоодержувача. Попри те, що планованої проплати за технiку впродовж належного термiну аграрiї не здiйснювали, повернути її дуже складно", — каже Володимир Іванишин.

Щоправда, в "Украгролiзингу" запевнили: найближчим часом компанiя не має намiру судитися з сiльськогосподарськими виробниками по лiзингових боргах. А от коли зберуть врожай...Всі права захищені. Проект "УОЦР"